Verkiezing Stadsdichter van Maassluis 2018

“Het zijn twee mooie jaren,
jij zult herinneringen bewaren
aan een ieder in jouw stad
die jij altijd lief hebt gehad.”

[ Jelle Ravestein ]

De termijn van de stadsdichter Jaap van Oostrum loopt ten einde. Zijn opvolger zal door een onafhankelijke jury zal worden gekozen . De termijn van het stadsdichterschap is twee jaar.

De verkiezing wordt gehouden op woensdagavond 6  juni tijdens de Week van de Cultuur.

De kandidaten dragen dan twee eigen gedichten voor waarmee zij aantonen dat zij een terechte kandidaat zijn.  Tevens schrijven ze een motivatie waarom zij zichzelf geschikt vinden om de stadsdichter te worden.

Vanaf woensdag 25 april 2018 staan de voorwaarden online te lezen op woordkunst.maassluis.nu

De deskundige jury beoordeelt de inzendingen vooraf. De voordracht van deze gedichten op de verkiezingsavond bepaalt het eindoordeel.

Organisatieteam 2018,

 Patrica van Lingen (Buurtcentrum De Hooftzaak)

Jelle Ravestein (Poëziecafé Woordkunst)

Henny Wesselius (Poëziecafé Woordkunst)

Jaap van Oostrum (Ambassadeur Poëziecafé Woordkunst)

2017-01-15 – Aanstelling Stadsdichter Maassluis voor twee jaar

In juni 2016 is Jaap van Oostrum door een onafhankelijke jury gekozen tot Stadsdichter van Maassluis. De termijn van het dichterschap is toen door ons aanvankelijk op een jaar gesteld.

Omdat het elders gebruikelijk is dat een stadsdichter aantreedt voor twee jaar, hebben wij besloten om deze termijn ook voor Maassluis op twee jaar te stellen. Dit geeft de stadsdichter meer tijd om de rol inhoud te geven.

Wij zien dat Jaap zijn rol met veel verve vervult en wensen hem nog veel succes.

Kijk op woordkunst.maassluis.nu voor meer informatie over optredens van de stadsdichter.

Organisatieteam 2016,

Martijn van Leerdam (Initiatiefnemer)

Katja Lieffers, Patrica van Lingen (Buurtcentrum De Hooftzaak)

Jelle Ravestein (Poëziecafé Woordkunst)

Verkiezing Stadsdichter van Maassluis

Reageer uiterlijk 10 juni 2016

MAASSLUIS | Al eeuwen inspireert ons mooie Maassluis mensen tot het schrijven van gedichten. Ook vandaag de dag leveren veel inwoners op poëtische wijze commentaar op wat er in de gemeenschap leeft en gebeurt. Maassluis verdient een eigen ambassadeur die poëzie dicht bij de mensen brengt en hen op een andere manier laat stilstaan bij wat er in de gemeente speelt. Daarom komt er een verkiezing voor een stadsdichter. Iedere inwoner van de gemeente Maassluis kan zich hiervoor inschrijven.

Wat doet een stadsdichter?

Stadsdichter is een publieke erefunctie voor de duur van een jaar. In die periode zal de stadsdichter gevraagd en ongevraagd gedichten schrijven over Maassluis en deze desgevraagd voordragen. De gedichten worden in elk geval gepubliceerd op www.maassluis.nu en zullen worden aangeboden aan andere lokale media.

De verkiezing

De verkiezing vindt plaats op donderdagavond 23 juni 2016 in Buurtcentrum De Hooftzaak. De jury zal worden voorgezeten door cultuurwethouder David van der Houwen.

Aanmelden

Wilt u de eerste stadsdichter van Maassluis worden? Meld u dan uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 aan via stadsdichtermaassluis@gmail.com of bij Buurtcentrum De Hooftzaak (P.C. Hooftlaan 11A, Maassluis, tel. 010 – 4 608 981). Na aanmelding ontvangt u de voorwaarden voor deelname.

Open podium

Voor mensen die graag een gedicht willen voordragen, maar niet de functie van stadsdichter ambiëren, is er die avond ook een open podium. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden.

De verkiezing voor Stadsdichter is een initiatief van ds. Martijn van Leerdam en Buurtcentrum De Hooftzaak, gesteund door de gemeente Maassluis en www.maassluis.nu.