Verkiezingsavond Stadsdichteres

De vierde editie van de verkiezing van de nieuwe stadsdichter van Maassluis wordt een spannende strijd tussen drie dames. Op 28 september vindt deze plaats in buurtcentrum de Hooftzaak aan de P.C. Hooftlaan 11a.

Marleen Opschoor, Sonja Uleman en Renee Schipper dragen ieder op haar eigen wijze twee eigen gedichten voor waarvan één over Maassluis.

Tevens vertellen zijn hun motivatie waarom zij de ideale kandidaat zijn. De driemansjury (auteur/dichter Jeroen den Harder, Gertjan van de Velden Cultuurmakelaar van Maassluis en Wouter van Heiningen directeur van De Plataan) staat ook deze 4e keer onder voorzitterschap van Wouter.

Naast vaste bezoekers van het buurtcentrum wordt extra publiek en de pers verwacht. Er zijn ook nog optredens op het open podium tot het moment dat de jury haar keuze uitspreekt.

De presentatie van de avond is in handen van aftredend stadsdichter Jaap van Oostrum. Muzikale intermezzi zijn van André Bruijn huisgitarist van dichterscafé Woordkunst.

Inloop 19:00 uur – Aanvang programma 19:30 uur – Einde 21:30 uur


Verkiezing Stadsdichter van Maassluis 2018

“Het zijn twee mooie jaren,
jij zult herinneringen bewaren
aan een ieder in jouw stad
die jij altijd lief hebt gehad.”

[ Jelle Ravestein ]

De termijn van de stadsdichter Jaap van Oostrum loopt ten einde. Zijn opvolger zal door een onafhankelijke jury zal worden gekozen . De termijn van het stadsdichterschap is twee jaar.

De verkiezing wordt gehouden op woensdagavond 6  juni tijdens de Week van de Cultuur.

De kandidaten dragen dan twee eigen gedichten voor waarmee zij aantonen dat zij een terechte kandidaat zijn.  Tevens schrijven ze een motivatie waarom zij zichzelf geschikt vinden om de stadsdichter te worden.

Vanaf woensdag 25 april 2018 staan de voorwaarden online te lezen op woordkunst.maassluis.nu

De deskundige jury beoordeelt de inzendingen vooraf. De voordracht van deze gedichten op de verkiezingsavond bepaalt het eindoordeel.

Organisatieteam 2018,

 Patrica van Lingen (Buurtcentrum De Hooftzaak)

Jelle Ravestein (Poëziecafé Woordkunst)

Henny Wesselius (Poëziecafé Woordkunst)

Jaap van Oostrum (Ambassadeur Poëziecafé Woordkunst)

2017-01-15 – Aanstelling Stadsdichter Maassluis voor twee jaar

In juni 2016 is Jaap van Oostrum door een onafhankelijke jury gekozen tot Stadsdichter van Maassluis. De termijn van het dichterschap is toen door ons aanvankelijk op een jaar gesteld.

Omdat het elders gebruikelijk is dat een stadsdichter aantreedt voor twee jaar, hebben wij besloten om deze termijn ook voor Maassluis op twee jaar te stellen. Dit geeft de stadsdichter meer tijd om de rol inhoud te geven.

Wij zien dat Jaap zijn rol met veel verve vervult en wensen hem nog veel succes.

Kijk op woordkunst.maassluis.nu voor meer informatie over optredens van de stadsdichter.

Organisatieteam 2016,

Martijn van Leerdam (Initiatiefnemer)

Katja Lieffers, Patrica van Lingen (Buurtcentrum De Hooftzaak)

Jelle Ravestein (Poëziecafé Woordkunst)