SD Oproep 2022

Persbericht 11 augustus 2022

 

Eind september organiseert Poëziecafé Woordkunst de verkiezing van een stadsdichter voor de periode 2020-2022, ondersteund door Gemeente Maassluis, Culturele Raad Maassluis en Buurtcentrum De Hooftzaak.

Zij zorgen voor samenstelling van de jury en het juryrapport waarin de jury zich verantwoordt voor de door haar gemaakte overwegingen en uiteindelijke keuze. De stadsdichter is een promotor voor zijn/haar stad en voor de cultuur. Bovendien brengt een stadsdichter poëzie op een relatief laagdrempelige wijze naar het publiek. Daarmee wordt poëzie – en literatuur in bredere zin – gestimuleerd.

Iedereen die 18 jaar of ouder is en woonachtig is in de gemeente Maassluis, kan deelnemen. Iedere deelnemer stuurt naar stadsdichter2022@maassluis.nu, voorzien van naam, adres en woonplaats

– één (proza)gedicht rond het thema ‘Maassluis’ (max. formaat A4)

– één (proza)gedicht uit eigen werk (max. formaat A4)

– een motivatie waarom hij/zij denkt dat hij/zij de stadsdichter van Maassluis moet worden

Deze dienen uiterlijk 10 september 2022 ontvangen te zijn.

De verkiezing en aansluitend bekendmaking van de winnaar van de stadsdichtersverkiezing vindt plaats op woensdag 28 september 2022 in Buurtcentrum De Hooftzaak.

De stadsdichter wordt benoemd voor een periode van twee jaar. Hij/zij schrijft in die periode gevraagd en ongevraagd gedichten over onze stad. Hij/zij ontvangt hiervoor geen vergoeding. Gedichten dienen ter promotie van de stad Maassluis.