Reglement stadsdichtersverkiezing

Versie 11 augustus 2022 – Reglement stadsdichtersverkiezing

De stadsdichter is een promotor voor zijn/haar stad en voor de cultuur. Bovendien brengt een stadsdichter poëzie op een relatief laagdrempelige wijze naar het publiek. Daarmee wordt poëzie – en literatuur in bredere zin – gestimuleerd.

Artikel 1
Poëziecafé Woordkunst organiseert de verkiezing van de stadsdichter voor de periode van twee jaar ondersteund door:

– Gemeente Maassluis
– Culturele Raad Maassluis (Week van de Cultuur)
– Bibliotheek De Plataan

Zij zorgen voor samenstelling van de jury en het juryrapport waarin de jury zich verantwoordt voor de door haar gemaakte overwegingen en uiteindelijke keuze.

Artikel 2
Iedereen die 18 jaar of ouder is en woonachtig is in de gemeente Maassluis, kan deelnemen.

Artikel 3
Iedere deelnemer stuurt, voorzien van naam, adres en woonplaats, telefoonnummer.

– één gedicht rond het thema ‘Maassluis’ (max. formaat A4)
– één gedicht uit eigen werk (max. formaat A4)
– een motivatie waarom hij/zij denkt dat hij/zij de stadsdichter van Maassluis moet worden.

naar: Woordkunst via het emailadres uit het persbericht met de oproep

Deze stukken dienen uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum in september ontvangen te zijn.

Artikel 4
De verkiezing en aansluitend bekendmaking van de winnaar van de stadsdichtersverkiezing vindt plaats in september van het verkiezingsjaar.

Artikel 4A
De verkiezingslocatie is bij voorkeur het Buurtcentrum De Hooftzaak [mits akkoord van het centrum].

Artikel 5
De gedichten worden beoordeeld door een jury. Ingezonden gedichten worden in eerste instantie anoniem gejureerd, dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de dichters niet bekend zijn bij de juryleden.

Tijdens de verkiezingsavond worden de gedichten door de dichters voorgedragen, waarna de winnaar wordt gekozen.

Artikel 6
De stadsdichter wordt benoemd voor een periode van twee jaar. Hij/zij schrijft in die periode gevraagd en ongevraagd gedichten over onze stad. Hij/zij ontvangt hiervoor geen vergoeding. Gedichten dienen – mede afhankelijk van het onderwerp – doorgaans ter promotie van de stad Maassluis.

 

Artikel 7
De stadsdichter schrijft gedichten:
1. over zaken, gebeurtenissen e.d. die hij/zij zelf van belang vindt
2. op verzoek van de gemeente, stadsdelen en wijkraden
3. op verzoek van organisaties, instellingen en privépersonen

Deze verzoeken zijn niet dwingend. De stadsdichter bepaalt zelf of hij/zij gehoor geeft aan het verzoek.

Artikel 8
Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan onregelmatigheden schuldig maken, worden uitgesloten.

Artikel 9
Over de beslissingen van de jury en de uitslag is discussie noch briefwisseling mogelijk. Door deelname aan de verkiezing verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement.

Artikel 10
De gedichten worden in ieder geval gepubliceerd op www.maassluis.nu en op eigen initiatief aangeleverd ook in De Schakel.

Gebaseerd op het reglement dd 24 mei 2016 in de overlegvergadering van de Stadsdichtersverkiezing 2016.