Reglement stadsdichtersverkiezing

25 april 2018 – Reglement stadsdichtersverkiezing 2018

[ update: in juni werd de verkiezing uitgesteld naar september ]

De stadsdichter is een promotor voor zijn/haar stad en voor de cultuur. Bovendien brengt een stadsdichter poëzie op een relatief laagdrempelige wijze naar het publiek. Daarmee wordt poëzie – en literatuur in bredere zin – gestimuleerd.

Artikel 1
Poëziecafé Woordkunst organiseert de verkiezing van een stadsdichter voor de periode 2018-2020, ondersteund door

– Gemeente Maassluis
– Culturele Raad Maassluis (Week van de Cultuur)
– Buurtcentrum De Hooftzaak .

Zij zorgen voor samenstelling van de jury en het juryrapport waarin de jury zich verantwoordt voor de door haar gemaakte overwegingen en uiteindelijke keuze.

Artikel 2
Iedereen die 18 jaar of ouder is en woonachtig is in de gemeente Maassluis, kan deelnemen.

Artikel 3
Iedere deelnemer stuurt, voorzien van naam, adres en woonplaats

– één (proza)gedicht rond het thema ‘Maassluis’ (max. formaat A4)
– één (proza)gedicht uit eigen werk (max. formaat A4)
– een motivatie waarom hij/zij denkt dat hij/zij de stadsdichter van Maassluis moet worden

naar: stadsdichter2018@maassluis.nu

Deze dienen uiterlijk 26 mei 2018 ontvangen te zijn.

Deze dienen uiterlijk 27 augustus 2018 ontvangen te zijn.

Artikel 4
De verkiezing en aansluitend bekendmaking van de winnaar van de stadsdichtersverkiezing vindt plaats op 6 juni 2018 in Buurtcentrum De Hooftzaak.

De verkiezing en aansluitend bekendmaking van de winnaar van de stadsdichtersverkiezing vindt plaats op 5 september 2018 in Buurtcentrum De Hooftzaak.

Artikel 5
De gedichten worden beoordeeld door een jury. Ingezonden gedichten worden in eerste instantie anoniem gejureerd, dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de dichters niet bekend zijn bij de juryleden. Tijdens de verkiezing op 6 juni 2018 worden de gedichten door de dichters voorgedragen, waarna de winnaar wordt gekozen.

Tijdens de verkiezing op 5 september 2018 worden de gedichten door de dichters voorgedragen, waarna de winnaar wordt gekozen.

Artikel 6
De stadsdichter wordt benoemd voor een periode van twee jaar. Hij/zij schrijft in die periode gevraagd en ongevraagd gedichten over onze stad. Hij/zij ontvangt hiervoor geen vergoeding. Gedichten dienen ter promotie van de stad Maassluis. De gedichten worden gepubliceerd op www.maassluis.nu.

Artikel 7
De stadsdichter schrijft gedichten:
1. over zaken, gebeurtenissen e.d. die hij/zij zelf van belang vindt
2. op verzoek van de gemeente, stadsdelen en wijkraden
3. op verzoek van organisaties, instellingen en privépersonen

Deze verzoeken zijn niet dwingend. De stadsdichter bepaalt zelf of hij/zij gehoor geeft aan het verzoek.

Artikel 8
Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan onregelmatigheden schuldig maken, worden uitgesloten.

Artikel 9
Over de beslissingen van de jury en de uitslag is discussie noch briefwisseling mogelijk. Door deelname aan de verkiezing verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement.

Gebaseerd op het reglement dd 24 mei 2016 in de overlegvergadering van de Stadsdichtersverkiezing 2016.