Stamlocatie

In Maassluis en de omliggende steden is veel talent. Voor dichters en schrijvers is het altijd moeilijk om een podium te vinden.

In diverse steden wordt een prominent podium voor breder publiek in de vorm van het stadsdichterschap ingesteld: een door een jury gekozen dichter die gedurende twee jaar als ambassadeur voor de eigen stad gedichten naar buiten brengt en voordraagt.

Er is in het kader van een cultureel evenement (CRM) ook jaarlijks een podium te vinden, maar tot 2017 was er geen publiekelijke locatie waar dichters bij elkaar komen en optreden voor het aanwezige publiek, dichters en hun gevolg.

Poëziecafé Woordkunst biedt aan dichters een podium.

Onze vaste locatie per 2017 is Kevin’s Place. Zie pagina Het Café onder “Over ons”

Volg onze pagina Agenda voor toekomstige podia in Maassluis.

© 2016 Woordkunst

Hoofdsponsor

Grand café Kevin’s | P.C. Hooftlaan 6 | 3142 GH Maassluis

Subsponsor(s)

Edelstenenwinkel De Verrijking ™ | Dr. Kuyperkade 15 | 3142 GB Maassluis